Breadcrumb

Sizin görmə qabiliyyətiniz

Göz, gözün fiziologiyası, göz xəstəlikləri və vəziyyətləri haqqında oxuyun.

Göz

Göz kamera kimidir və işığın buynuz qişasından daxil olmasına imkan verir, bu da kamera obyektivinə oxşayır. İçəri buraxılan işığın miqdarı  kameraların qapağı kimi kadrı açan və bağlayan bəbəklə idarə olunur. İşıq tor qişasında cəmlənir və tor qişası rəsmi beyinə göndərərək işığı qeydə almaq (fotonun özü) üçün lent qismində çıxış edir.

Göz strukturunun digər hissələri görmənin əsas fəaliyyətini dəstəkləyir: Bəziləri gözü yağlamaq və ya qidalandırmaq üçün mayelər (məs. göz yaşı və qan) daşıyır. Digərləri gözləri hərəkət etdirən əzələlərdir. Bəziləri (məs. göz qapaqları və buynuz qişasının epitelisi) gözü zədələnmədən qoruyur. Bəziləri (məs. buynuz qişasında ağrı hiss edən sinirlər və tor qişasının arxasındakı optik sinir) də sensor məlumatı beyinə göndərən rabitəçilərdir.

Xəstəlik və ya zədə gözün istənilən strukturlarında  yarana bilər, bu səbəbdən də oftalmologiya bir çox bölmələrə ayrılır.

Göz
 1. Kirpikli cisim

 2. Sklera

 3. Damarlı qişa

 4. Tor qişası

 5. Çuxurcuq

 6. Mərkəzi tor qişası arteriyası və vena

 7. Optik disk (kor ləkə)

 8. Optik sinir

 9. Saxlayan bağ

 10. Sulu nəm

 11. Buynuz qişası

 12. Bəbək

 13. Güzehli qişa

 14. Göz bülluru