Breadcrumb

Santen-nin dəyərləri və missiyası

Dəyərlər

Yapon dilində bir deyim var: 

Our vision text

Mənası:
“İnsan sağlamlığına töhfə vermək üçün təbiətin sirr və mexanizmlərini araşdırmaq lazımdır”

Santen-ə əsasən Konfutsinin „Zhongyong“-unun (Qızıl Orta Doktrinasının) 22-ci fəslinin bir hissəsinin izahı. 

Biz önəmli olanlar haqqında ətraflı düşünür, nə etməli olduğumuza dair dəqiq qərara gəlir və tez hərəkət edirik.


Missiya

Fəaliyyətini oftalmologiya üzərində cəmləyərək Santen unikal elmi bilikləri və pasiyentlərin, onların sevidklərinin və nəticə etibarılə cəmiyyətin rifahına töhfəsi olan təşkilati imkanları genişləndirir.